Посрещаме новата 2018 г. с готова конструктивно сграда, и частично направени зидарии, ел. инсталации, монтирана ВиК инсталация и започнат монтаж на дограми.