Комплекс Асамблея Парк получи разрешение за строеж от Дирекция архитектура и градосустройство към Столична община с №119 от 13.07.2017г. Строитеството ще стартира до края на месец юли като за главен изпълнител е избрана фирма АЕСТЕ Инжинеринг ООД.