Бетоновите работи на първи етаж са приключени и продължаваме напред. Очаква се груб строеж да бъде завършен края на месец ноември, както и да бъде издаден акт 14.